Oyun ve eğlencelerin yanında oturmak fasıklık, onlardan lezzet almak küfrân-ı nimet midir? Şarkı, türkü ve nağme günah mıdır?

SORU: Şer’an caiz olmayan oyun ve eğlencelerin yanında oturmak fasıklık, onlardan lezzet almak küfrân-ı nimet midir? Şarkı, türkü ve nağme günah mıdır?

CEVAP:

Çalgı hakkında pek çok hadis-i şerif varit olmuştur. Rasûlullah (s.a.v); “(Şer’an caiz olmayan) oyun ve eğlenceleri dinlemek günahtır. Onların yanında oturmak fasıklıktır. Onlardan lezzet almak küfürdür (yani küfrân-ı nimettir)…” buyurmuştur. Bu mesele şarkı, türkü ve nağmenin de günah olduğuna delalet eder. Zira Rasûlullah (s.a.v); “Müslümanın her oyunu batıldır, yalnız üç oyunu müstesna; atını te’dib ve terbiye etmesi -bir rivayette- atı ile oynaması, ok atması ve ailesi ile eğlencesi…” buyurmuştur… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.