Öşür verilmesi vacip olan mahsulden, öşrünü vermeden yemek caiz olur mu?

SORU: Öşür verilmesi vacip olan mahsulden, öşrünü vermeden yemek caiz olur mu?

CEVAP:

Öşrünü vermeden önce mahsulden yemek helal olmaz. Yerse tazmin eder.. Ancak eğer mahsulün sahibi, öşrü vermeye azmetmiş ise, o takdirde yiyebilir. Bu hükümden anlaşılır ki, öşrünü vermeden önce ekini başaklayarak tane çıkarmak (olgunlaşmış tanelerini toplamak) caiz değildir… Bir görüşe göre, “maruf vecih üzere az bir şey yerse, bir şey tazmin etmesi gerekmez” ki, bazıları bununla amel edileceğini söylemişlerdir… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)