Oruç nedir?

SORU: Oruç hakkında bilgi verir misiniz?

CEVAP:

Oruç, dinin en büyük rükünlerinden ve yıkılmaz şeriatın en sağlam kanunlarından birisidir. Nefs-i Emmâre oruçla kahredilmiştir. Oruç; yemek, içmek ve cimadan o gün menetmek ile kalbin amellerinden mürekkeptir. Oruç, en güzel hasletlerdendir. Ancak oruç, nefisler için mükellefiyetlerin en meşakkatlisidir.

Hikmet-i İlahi, mükellefi alıştırmak için, mükellefiyetlerin en hafifi olan namazla başlamayı iktiza etmiştir. Sonra orta derecede olan zekâtla mükellefiyetleri ikiye çıkarmış, sonra da en meşakkatli olan oruçla bunu üçe çıkarmıştır. Bu tertibe şu ayeti kerime’de işaret edilmiştir: “Huşû sahibi erkekler ve huşû sahibi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar.” (Ahzâb, 33/35) Keza bu tertibe İslam’ın bina edildiği hususları zikreden (Buhârî ve Müslimin rivayet ettikleri) hadislerde de işaret edilmiştir: “Namaz kılmak, zekât vermek ve Ramazan ayında oruç tutmak.”

Şeriat İmamları da yukarıda zikredilen ayet ve hadislerden dolayı bu tertibe yazdıkları musannafatlarda riayet etmişlerdir. (İbn-i Âbidîn,  Oruç Bahsi)

 

Orucun faydalarından bazısı:

1- Allah’ın emrine itaat etmekle nefsin terbiye edilmesi

2- Ruhani canibin, bedeni canibe galebe çalması

3- İradenin terbiye edilmesi

4- İtaate imtisal ve masiyeti terk hususunda sabra alışılması

5- Her zamanki alışkanlıkların ve sıradanlıkların önünün kesilmesi

6- Cinsel şehvetin kırılması

7- Bazı nimetlerden mahrum kaldığından dolayı oruçlunun Allah’ın kendisine bahşettiği nimetleri hatırlaması

8- İmkânı olanlarla olmayanların Ramazanda eşitlenerek, sosyal ve içtimai faydaların hâsıl olması

9- İnsanın kendi azalarına ve kalbine sahip olabilmesinin kazanılması ve bunların fasit işlerden muhafaza edilmesi

 

Bu yazı yorumlara kapalı.