Namazda iken rahmet ayetleri geçince rahmet istemek, azap ayetleri geçince de sığınmak, kime ve hangi namazlarda caizdir?

SORU: Namazdayken Allah’ın (c.c) rahmetini bildiren ayetler okunurken Allah’tan rahmet istemek, Allah’ın (c.c) azabını bildiren ayetler okunurken de Allah’a (c.c) sığınmak kim için ve hangi namazda caizdir?

CEVAP:

Allah’ın (c.c) rahmetini bildiren ayetler okunurken Allah’tan rahmet istemek, Allah’ın (c.c) azabını bildiren ayetler okunurken Allah’a (c.c) sığınmak hususunda üç mesele vardır:

1- Tek başına kılan kimse: Bu kimse nafile namaz kılıyorsa rahmet ayetlerini okurken rahmet dilemesi, azap ayetlerini okurken de azaptan sığınması güzeldir. Zira Huzeyfe (r.a) şöyle demiştir: “Ben bir gece Rasûlullah (s.a.v) ile namaz kıldım. Rasûlullah (s.a.v), içinde cennet geçen bir ayet okuduklarında, durup, Allah Teâlâ’dan cenneti istemişlerdir. İçinde azap geçen bir ayeti okuduklarında ise, durup, azaptan Allah Teâlâ’ya sığınmışlardır…” Hadiste geçen gece namazından murad nafile namazdır, farz namaz değildir. Farz namazlarda rahmet ayetleri okunurken rahmet istemek, azap ayetleri okunurken azaptan sığınmak mekruhtur…

2- İmam olan kimse: İmam olan kişi rahmet ayetini okurken rahmet istemez, azap ayetini okurken de azaptan sığınmaz. Zira Rasûlullah (s.a.v)’den farz namazlarında böyle bir şey işitilmemiştir. Bir de böyle bir şey cemaat için namazın uzamasına sebep olur…

3- İmama uyan kimseler: İmama uyan kimseler (rahmet ayetleri okunurken rahmet istemek, azap ayetleri okunurken azaptan sığınmak suretiyle) dua etmekle değil, Kur’ân-ı Kerimi susup dinlemekle emrolunmuşlardır. Çünkü Allah Teâlâ “Kur’ân okunduğu zaman derhal onu dinleyin ve susunuz” (Âraf, 7/214) buyurmuştur. Ayetteki “susmak” ve “dinlemek” emirleri vücup içindir. Dua ise susmayı bozucu olacağından caiz değildir… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.