Nafile oruçlar ve faziletleri…

SORU: Bazı oruçların (diğer) bazı (oruçların) üzerine (daha) ziyade bir fazileti var mıdır?

CEVAP:

Evet, bazı oruçların fazileti (hususu) bir takım hadislerde varit oldu;

1- Aişe (r.anha)’dan (rivayetle) şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) Pazartesi ve Perşembe orucunu görüp gözetirdi, (o günler oruçlu olmaya azmederdi).” (Tirmizî, Savm)

2- Ebû Hureyre (r.a)’dan (rivayetle) Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ameller (Allah Teâlâ’ya) Pazartesi ve Perşembe günü arzolunur. (Bundan dolayı) ben de amelimin oruçlu olduğum halde arzolunmasını severim.” (Tirmizî, Savm)

3- İbn-i Abbas (r.anhuma)’dan (rivayetle) şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) ne hazarda/mukim iken ve ne de seferde/yolculukta “bîyd” günleri iftar etmiyordu/oruçlu oluyordu.” (Nesâî, Savm) Nesâî ve Tirmizî’nin rivayetine göre (“eyyâmu’l-bîyd” denilen günler), (kamerî) ayın, 13-14-15’inci (günleridir). Kamerî ayın 13-14-15’inci geceleri ayın en parlak olduğu gecelerdir. Bu gecelerde ay, akşamdan sabaha kadar yani gecenin başından sonuna kadar gökyüzündedir. Bu sebeple bu gecelerin gündüzlerine, ayın en aydınlık geceleri manasında “eyyâmu’l-bîyd” denilmiştir. Bu günlerde oruç tutulduğu takdirde bir yıl oruç tutmuş gibi sevap alınacaktır, zira bir hasene on misli sevapla mükâfatlandırılır.

4- Ebû Katâde (r.a)’dan (rivayetle) Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Arefe gününün orucunun, bir önceki sene ile bir sene sonraki senenin (küçük) günahlarına keffaret olmasını Allah’tan ümit ederim. Âşûrâ gününün orucunun da, bir önceki senenin (küçük) günahlarına keffaret olmasını Allah’tan ümit ederim.” (Müslim, Sıyâm) Arefe günü ile; Zi’l-Hicce’nin 9’uncu gününü kastedilmiştir.

5- Ebû Eyyub el-Ensârî (r.a)’den (rivayetle) Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim Ramazan orucunu tutar, sonra da ona Şevval (ayından) altı gün (oruç) ilave ederse, bütün senenin orucu (yani bütün sene oruç tutmuş) gibi olur.” (Müslim, Sıyâm)

Bu yazı yorumlara kapalı.