Mesih İsa (a.s) yeryüzüne inecek mi? Mehdi (a.s) gelecek mi? Mesih Deccal çıkacak mı?

SORU: Mesih İsa (a.s) yeryüzüne inecek mi? Mehdi (a.s) gelecek mi? Mesih Deccal çıkacak mı?

CEVAP:

Mesih Deccal’in çıkışı ile ilgili gerek “âhâd” gerek “manevî mütevâtir” hadisi şeriflerde Mesih İsa’nın -aleyhi ve alâ nebiyyina efdalü’s-salâti ve etemmü’s-selam- yeryüzüne inişi açıkça belirtilmiştir. (Ebû Dâvûd’da zikredilen) hadisi şeriflerde kıyametin kopmasıyla ile ilgili zikredilen 10 alamet arasında Mesih İsa (a.s)’ın gökyüzünden yeryüzüne inişi, indikten sonraki yapacağı işler ve Mesih Deccal ile savaşacağı (Buhâri ve Suyûtî ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Mensûr gibi eserlerde) açıkça zikredilmiştir. Yine (Ebû Dâvûd’da zikredilen) hadisi şeriflerde Mesih İsa (a.s)’ın İmam Mehdi’nin arkasında namaz kılışı, keza (Ebû Dâvûd’da zikredildiği üzere) dünyadaki hayat süresi ve (Buhâri ve Suyûtî ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Mensûr’da zikredildiği üzere) eceli ile vefat edip Rasûlullah (s.a.v)’in yanına defnedileceği ayrıntısıyla açıkça belirtilmiştir…

Bu yazı yorumlara kapalı.