Makat’taki (dübürdeki) kılları izale etmenin hükmü nedir?

SORU: Makat’taki (dübürdeki) kılları izale etmenin hükmü nedir?

CEVAP:

a) Makattaki kılları izale etmek, temizlemek müstehaptır. Çünkü makat, necaset mahallidir. Necaset mahalli olması hasebiyle orada biten kıllara necaset bulaşıp kalacaktır. Su ile temizlenmesi lazımdır. Lakin su ile temizlenme imkânı olmayan kimsenin bu kıllara bulaşan necaseti taş vb. şey ile isticmar yaparak temizlemesi veya sadece kâğıt vb. kullanarak temizlemesi mümkün olmayacaktır. Hatta su ile temizlenen kimse bile buradaki necaseti temizlediğinden emin olamayabilir. Bu gibi sakıncalardan dolayı makattaki kılları temizlemek müstehaptır.

b) İmamı Nevevî şöyle demiştir: “Kasık tıraşı hususundaki ihtilafın hâsılı/özeti, kubül (erkeğin ve kadının ön avret mahalli) ve dübürün (erkek ve kadının arka avret mahalli) etrafındaki kılların cümlesinin tıraş edilmesinin müstehap olduğudur.”

c) İbn-i Âbidîn şöyle demiştir: “Kasıktan murat, kadın ve erkeğin avret yerindeki kıllardır. Makattaki kıllar da bunun gibidir. Hatta izale edilmeye (yok edilmeye) daha lâyıktır. Ta ki taşla taharetlenirken, çıkan pislikten bir şey yapışmasın.”

(İbn-i Âbidîn, Hâşiyetü’t-Tahâvî Ale-l Merâkî, Zebîdî İthâfu’s-Sâdeti’l-Muttakîn, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye ve Cezîrî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.