Kurulmak istenilen “Yeni Roma”’nın dini olan “Roma Dini” nedir, nasıl, nelerden oluşmuştur?

SORU: Kurulmak istenilen “Yeni Roma”’nın dini olan “Roma Dini” nedir, nasıl, nelerden oluşmuştur?

CEVAP:

Kurulmak istenilen Geleceğin Roma’sının; din anlayışı olan “ROMA DİNİ” nedir, bilmeliyiz…

ROMA DİNİ; başlangıçtaki YERLİ PAGANİST GELENEĞİNE; krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemlerinde, SÖMÜRGELEŞTİRİLEN TOPLUMLARIN, PUTPERESTLİK RİTÜEL ve İNANÇLARININ DA KATILMASIYLA ORTAYA ÇIKMIŞTIR…

MÖ 7. yüzyılda, merkezi İtalya’da ortaya çıkan Roma İmparatorluğu; farklı inançlara sahip çok sayıda yerli kavimler, Anadolu’dan gelen Etrüskler ve Güney İtalya’daki eski Yunan sömürgesi halklardan oluşmuştur…

ROMA; Mısır, Mezopotamya, Hint, Anadolu, Helen/Yunan coğrafyalarının barındırdığı İlk Çağ’ın putperest dinlerini, bu BÖLGELERİ İŞGAL ETTİKÇE, MERKEZİ İTALYA’ya TAŞIMIŞTIR…

Araştırmalar, ROMA DİNİ’nde, Hint etkisi, Veda öğretisi ile olan benzerliği ve Doğu’nun putperest dinleri ile olan ilişkisini, açıkça ortaya koymuştur…