Kurban kesmeye maddî imkânı olmayan kimse Kurban bayramında ne yapmalıdır?

SORU: Kurban kesmeye maddî imkânı olmayan kimse Kurban bayramında ne yapmalıdır?

CEVAP:

Ebû Dâvûd’da zikredildiği üzere Abdullah b. Amr b. Âs (r.anhümâ) şöyle anlatmıştır: Rasûlullah (s.a.v): “Kurban gününü bayram olarak kutlamakla emrolundum. Onu bu ümmet için Allah bayram kılmıştır” buyurmuştu. Bir adam kendisine: “Ey Allah’ın Rasûlü! Ben iâreten (istifade etmek için emaneten) verilmiş bir hayvandan başka bir şeye sahip değilsem, onu kesebilir miyim?” diye sordu. Rasûlullah (s.a.v): “Hayır, ancak saçını, tırnaklarını kısaltır, bıyıklarından alır, etek tıraşını olursun. Bu da sana Allah indinde bir kurban yerine geçer” buyurdu… (İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Mültekâ/Mevkûfât, Fetevây-i Hindiyye)

Bu yazı yorumlara kapalı.