Kurban hangi niyetle kesilmelidir?

SORU: Kurban hangi niyetle kesilmelidir?

CEVAP:

İbadet; nefse muhalefet ederek sadece Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmak için yapılan amel demektir… Kendisiyle Allah’ın rızası kastedilmeyen bir amel, Allah’ın katına ulaşmaz. Allah’a ulaşmayan bir amelden de uhrevî bir fayda beklemek imkânsızdır. Bu durum namazda, oruçta ve sair ibadetlerde nasılsa kurban kesmede de böyledir… Kurbanlar Allah ve Rasûlü emrettiği için ve sırf Allah’ın rızasını kazanmak için kesilir… Kurbanın etinden, derisinden istifade edilebilir; ancak bunlar maksat değildir… Müslüman, bütün ibadetlerini sadece Allah’a yaklaşmak ve rızasını elde etmek için yapar… Önemli olan, riyadan, gösterişten ve dünyevî herhangi bir maksattan uzak bir şekilde kurban ibadetini yerine getirmektir… Bugün birçok kimse kurban kesmeyi her sene mutat bir şekilde yerine getirilen bir âdet ve gelenek olarak görmektedir. “Akraba ve komşularım kesiyorlar, ben kesmezsem acaba ne derler?” ya da “Çoluk-çocuk etten mahrum kalmasın” gibi ihlâstan uzak düşüncelerle kurban kesenler de az değildir. Hâlbuki ayet ve hadislerde kurban kesmenin sırf Allah rızasını kastederek eda edilmesi gerektiği özellikle vurgulanmaktadır. Şu ayet bu hususa açıkça delalet etmektedir: “Onların ne etleri, ne de kanları asla Allah’a ulaşmaz; fakat ona sizin takvanız ulaşır. Size olan hidayetinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız diye böylece onları sizin hizmetinize verdi. Muhsinleri (iyilik edenleri) müjdele…” (Hac, 22/37)