Kocanın sperminin, yabancı bir kadından alınan yumurta hücresiyle döllendirilmesi ve karısının rahmine yerleştirilmesi caiz midir?

SORU: Kocanın sperminin, yabancı bir kadından alınan yumurta hücresiyle döllendirilmesi ve karısının rahmine yerleştirilmesinin hükmü nedir?

CEVAP:

 

SUNİ YOLLA İÇ DÖLLENME…

 

Kocanın sperminin, yabancı bir kadından alınan yumurta hücresiyle döllendirilmesi ve karısının rahmine yerleştirilmesi…

 

Bu kısmın iki sureti vardır:

 

a) Birinci Suret:

Bu surette, annenin rahminin sağlam ve bebek yapmak için elverişli olmasına rağmen yumurtalıkları sorunludur ve çocuk elde etmeye imkân vermez. Babada ise herhangi bir sorun bulunmayıp spermi çocuk elde etmeye elverişlidir. Bu durumda babanın spermi, yumurtalığı ve yumurtaları sağlam olan akraba veya yabancı bir kadına yerleştirilerek sûnî yolla döllendirilir. Daha sonra beşinci günde yabancı kadının rahminde oluşan embriyo alınarak annenin rahmine yerleştirilir.

Hükmü:

Bu şekilde çocuk elde etmek haramdır. Çünkü meninin inzal vaktindeki erkeğin maksadı evli olmadığı bir kadının yumurtalarını dölleme olduğu için kocanın spermi şer’an muteber değildir ve böyle bir meninin hürmeti yoktur. Bu şekilde meydana gelen bir çocuğun nesebi de spermin sahibi olan erkeğe nispet edilmez. Çünkü bu zina gibidir.

 

b) İkinci Suret:

Babanın spermlerinin de elverişli olmadığı durumda yabancı bir erkeğin spermi ve yine yabancı bir kadının yumurtaları annenin rahmine konularak döllenme yapılır, anne hamile kalarak çocuğu dünyaya getirir.

Hükmü:

Bu şekilde çocuk elde etmek haramdır. Çünkü yumurtalar yabancı bir kadına ait olmakla beraber, erkeğin spermi de şer’an muteber değildir ve böyle bir meninin hürmeti yoktur.

Bu yazı yorumlara kapalı.