Kız veya Erkek çocukların buluğ çağına kadar olan dönemleriyle ilgili hükümler nelerdir? Kız Çocuğuna örtünme kaç yaşında telkin edilir ve kaç yaşında mecburi kılınır?

SORU: Kız veya Erkek çocukların buluğ çağına kadar olan dönemleriyle ilgili hükümler nelerdir? Kız Çocuğuna örtünme kaç yaşında telkin edilir ve kaç yaşında mecburi kılınır?

CEVAP:

Ebû Dâvûd’un zikrettiğine göre Rasûlullah (s.a.v) Amr b. el-Âs (r.a.)’dan rivayetle şöyle buyurmuştur: “Çocuklarınıza, onlar 7 yaşında iken namazı emredin. 10 yaşında olunca namaz(daki ihmalleri) sebebiyle onları dövün, yataklarını da ayırın…”

Ebû Dâvûd’un aynı râvîden bir diğer rivayetinde ise, Rasûlullah (s.a.v) bundan (yani namazın çocuğa ne zaman emredileceği hususundan) sorulunca şöyle buyurmuştur: “Çocuk sağını solundan ayırmasını bildi mi ona namazı emredin!”

Yine Kütüb-ü Sitte’de geçen bir rivayet de şöyledir: Abdülmuttaliboğulları’ndan bir çocuk, konuşmaya başlar başlamaz, Rasûlullah (s.a.v) o çocuğa şu ayeti 7 sefer okutarak ezberletirdi: “Hamd O Allah’a olsun ki, O ne bir çocuk edinmiştir, ne de mülkünde bir ortağa sahiptir…” (İsrâ, 17/111)

 

Yukarıdaki hadislerin delalet ettiği hükümler şunlardır:

1- Çocuğun eğitim ve öğretim yaşı konuşmaya başladığı yaştır…

2- Çocuğa ilk öğretilen husus, Kur’ân’dan ayetler olup, itikatla alakalıdır…

3- Namaza başlama yaşı temyiz yaşıdır yani çocuğun söylenenleri eksiksiz anlayıp cevap verebildiği yaştır. Onun için namazla ilgili sûre, dua, farz, vacip, sünnet ve benzeri hususları öğrenmeye başlatılmalıdır…

4- Namazı zorla kıldırma yaşı 10’dur. Bu hususta çocuk itaat etmezse dövülür. Buradaki dövme tedip dövmesidir. Dolaysıyla dayağın farzların dışında bir meselede olmaması, yaralayıcı olmaması, üç darbeyi geçmemesi, avret yeri ve başa vurma şeklinde olmaması gereklidir…

5- On yaş, ister hepsi kız olsun ister erkek olsun, çocukların uyudukları yatakları ayırma yaşıdır…

6- Temyiz yaşında kız çocuklarına namaz ve ilgili hükümler öğretilirken başörtüsünü de örtmeye alıştırılmalıdır. 10 yaşına bastığında ise bu, mecburi kılınmalıdır…