İstihare hakkında Hadis-i Şerif var mıdır?

SORU: İstihare hakkında Hadis-i Şerif var mıdır?

CEVAP:

İstihare hakkındaki Hadis-i Şeriflerden bazısı şöyledir:

1- Câbir (r.a) şöyle dedi: “Rasûlullah (s.a.v) tıpkı bir Kur’ân sûresini öğretir gibi, bize her iş için istihâre yapmayı öğretirdi. Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyururdu: “Herhangi biriniz bir iş yapmak istediğinde, farz namazlardan ayrı olarak iki rekât namaz kılsın, sonra da şöyle desin” (yani aşağıda zikrettiğimiz istihare duasını yapsın…) (Buhârî, Tirmizî, İbn-i Mâce)

İstihare Duası şöyledir:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ -وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ- خَيْرٌ ليِ فيِ دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ ليِ وَيَسِّرْهُ ليِ ثُمَّ بَارِكْ ليِ فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأمْرَ شَرٌّ ليِ فيِ دِينيِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنيِّ وَاصْرِفْنيِ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنيِ بِهِ

 

İstihare Duasının Türkçe Okunuşu: “Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm… Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb… Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l-emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî -âcilihî ve êcilihî- fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh… Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri -âcilihî ve êcilihî- fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdur liye’l-hayra haysu kâne sume ardinî bih…”

İstihare Duasının anlamı: Allahım! Sen her şeyi bildiğin için, hakkımda hayırlı olanı bana da bildirmeni; senin gücün her şeye yettiği için, beni başarılı kılmanı ve hayırlı olanı nasip etmeni, senin o büyük kereminden niyaz ederim. Çünkü senin gücün her şeye yeter, benimki yetmez; sen her şeyi bilirsin, ben bilemem… Şüphesiz sen görülüp bilinmeyenleri de bilirsin…

Allahım! Eğer bu işin benim dinim, dünyam ve âhiretim için hayırlı olduğunu biliyorsan -râvi, sözün burasında Rasûlullah (s.a.v) hangi ifadeyi kullandığında tereddüt etti. Onun şöyle demiş olabileceğini söyledi: “şimdi veya daha sonrası için hangisinin hayırlı olduğunu biliyorsan- onu yapmayı nasip et, kolaylık ver ve onu bana mübarek kıl… Şayet bu işin benim dinim, dünyam ve âhiretim için kötü olduğunu biliyorsan -râvi, sözün burasında Rasûlullah (s.a.v) hangi ifadeyi kullandığında tereddüt etti. Onun şöyle demiş olabileceğini söyledi: “şimdi veya daha sonrası için hangisinin şer olduğunu biliyorsan- onu benden, beni ondan uzaklaştır… Hayır nerede ise onu bana nasip et, sonra da gönlümü bu sonuca râzı kıl!” der… “Bu işin” cümlesinin yerine ne için istihareye yatıyorsa onu söyler…

İstihâre hadisi Câbir b. Abdullah, Abdullah b. Mes’ûd, Ebû Eyyûb el-Ensârî, Hz. Ebû Bekir, Ebû Saîd el-Hudrî, Sa’d b. Ebî Vakkâs, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer ve Ebû Hüreyre gibi meşhur Sahabeler tarafından rivayet edilmiştir…

2- Enes bin Mâlik (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ey Enes, bir işi yapmayı niyet ettiğin zaman o iş hakkında yeniden yedi defa istihare et. Sonra kalbinden geçen temayüle bak. Çünkü hayır kalbinde doğan manadadır…” (Tecrid-i Sarîh Tercemesi)

3- “İstiharede bulunmak ve kadere rıza göstermek kişinin saadet üzere olacağına, bunun aksi ise, kişinin mutsuz olacağına alamettir…” (Tirmizî)

4- “Saadet, istihare namazı kılmakla gerçekleşir…” (Hakîm)

5- “Allah’a istihare, kişinin saadet vesilelerinden biridir…” (Buhârî)

6- “İstihare eden zarara düşmez…” (Buhârî)

7- “Allah’a istihare, kişinin saadet vesilelerinden biridir…” (Buhârî)

8- “Âdemoğlunun Allah’tan istiharesi/hayır dilemesi saadetindendir… (Âdemoğlunun) Allah’ın hükmüne razı olması saadetindendir… (Âdemoğlunun) Allah’tan istihareyi/hayır istemeyi terk etmesi (Âdemoğlunun) bedbahtlığındandır… (Âdemoğlunun) Allah’ın hükmüne razı olmaması, (Âdemoğlunun) bedbahtlığındandır…” (Ahmed b. Hanbel, Tirmizî)

9- “İstihare eden mahrum kalmaz (hayal kırıklığına uğramaz, ümidi kırılmaz, boşa düşmez, ziyan etmez), İstişare eden pişman olmaz, İktisatlı davranan darlık çekmez…” (Taberânî)

10- “İstihare eden zarar görmez (hayal kırıklığına uğramaz, ümidi kırılmaz, boşa düşmez, ziyan etmez), istişare eden pişmanlık duymaz, iktisada riayet eden maişetçe aile belâsını çok çekmez…” (Tecrid-i Sarîh Tercemesi)