İpek elbise giymenin kadınlar ve erkekler için hükmü nedir? Erkeklerin elbiseleri üzerinde çizgi halinde ipek işlemelerin bulunması caiz midir? İpekten yastık ve döşek yapıp kullanmanın hükmü nedir? Evin içini ipekli kumaşlar ile bezemenin hükmü nedir? Savaşta erkeklerin ipek elbise giymesinin hükmü nedir?

SORU: İpek elbise giymek kadınlar için helal, erkekler için haram mıdır? Erkeklerin elbiseleri üzerinde 4 parmak eninde çizgi halinde ipek işlemelerin bulunması caiz midir? İpekten yastık ve döşek yapıp kullanmanın hükmü nedir? Evin içini ipekli kumaşlar ile bezemenin böbürlenmek için olmadığı takdirde caiz olur mu? Halis ipek kılıç darbelerine dayanıklı ve mücahitleri düşmana karşı heybetli gösterdiğinden dolayı savaşta erkeklerin giymesinin hükmü nedir?

CEVAP:

a) İpek elbise giyinmek kadınlar için helaldir, erkekler için haramdır. Zira Rasûlullah (s.a.v); “Altın ile ipek, ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine haram kılınmıştır” buyurmuştur. Keza Rasûlullah (s.a.v); “İpeği giymeyiniz, çünkü onu dünyada giyen ahirette giyemeyecektir” buyurmuştur… Ömer (r.a), gazadan dönen orduyu karşılamaya çıkmış, İslam ordusu bol ganimet elde ettikleri için ipek kumaştan elbiseler giyinmişlerdi. Ömer (r.a) onların üzerinde ipek elbiseleri görünce onlardan yüz çevirdi. İslam ordusu; “Ya Ömer! Bizden niçin yüz çeviriyorsun?” diye sorduklarında, Ömer (r.a); “Üzerinizde cehennem ehlinin elbiselerini gördüğüm için yüz çevirdim” demiştir…

b) Erkeklerin elbiseleri üzerinde 4 parmak eninde çizgi halinde ipek işlemelerin bulunması haram değildir. Bu miktar ipeğe ruhsat verilmiştir, fazlası haramdır…

c) İmam Âzam (rh.a)’e göre ipekten yastık ve döşek yapmakta bir beis yoktur. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed (rh.aleyhima)’ya göre helal değildir. Zira Huzeyfe (r.a)’dan; “Nebî (s.a.v) bizi, altın ile gümüş kap içinde su ve başka bir şey içmekten ve böyle kaplar içinde yemek yemekten, ipekten, ince ve ibrişim ipekli elbise giymekten ve böyle ipekli kumaş üzerine oturmaktan nehyetmişlerdir” diye rivayet edilmiştir. Sa’d b. Ebî Vakkâs (r.a); “Ateşli oduna dayanmam, ipekli dirsek yastığına dayanmaktan benim için daha iyidir” demiştir. İmam Âzam (rh.a)’in delili, “Rasûlullah (s.a.v) ipekten yapılmış yastık üzerine oturmuştur” İbn-i Abbas (r.a)’ın, halı, kilim gibi yaygısı üzerine ipekten yüz tane yastığı olduğu rivayet edilmiştir…

d) Evin içini ipekli kumaşlar ile bezemek, böbürlenmek için olmadığı takdirde caizdir…

e) Savaşta erkeklerin saf ipek giyinmeleri İmam Âzam (rh.a)’e göre mekruhtur. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed (rh.aleyhima)’ya göre caizdir. Delilleri, Rasûlullah (s.a.v)’in savaşta ipek elbise giymeye ruhsat vermiş olduğu rivayetidir. Çünkü halis ipek kılıç darbelerine dayanıklıdır, mücahitleri düşmana karşı heybetli gösterir. İmam Âzam (rh.a)’in delili ise ipek elbise giymenin yasak olması hususundaki rivayetlerin mutlak olmasıdır… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.