İkinci Selefî/Vehhâbî Devletinin kurulması… İngilizlerin Selefî’lere/Vehhâbîler’e sonsuz desteği…

SORU: İkinci Selefî/Vehhâbî Devletinin kurulması… İngilizlerin Selefî’lere/Vehhâbîler’e sonsuz desteği…

CEVAP:

İstanbul’daki idamdan kaçıp kurtulmayı başaran Âli Suud hanedanına mensup Türkî b. Abdullah, Necd bölgesinde tekrar faaliyetlerine başlamış ve Riyad şehrini başkent yaparak 1821’de ikinci Vehhâbî devletini kurmayı başarmıştır. Daha sonra tahta geçen Abdülaziz b. Suud İngiliz hükümetinin büyük desteğini almış ve yapılan antlaşmayla İngilizlerce Necd, Hasa, Katif, Cübeyl ve kendisine bağlı diğer bölgeler de dâhil, buraların mutlak hükümdarı olarak tanınmıştır. Yine bu antlaşmayla İbn-i Suud’un bu yerlerde mutlak hükümdarlığının kabul edilmesinin yanı sıra, bu yerlerin kendisinden sonra miras yoluyla oğul ve haleflerine geçeceği, Suud kralının İngiliz hükümetinin aleyhine hiç bir iş yapmayacağı, İngiliz hükümetinin öğütlerine uyacağı gibi hususlar da teminat altına alınmıştır…

Bu yazı yorumlara kapalı.