Hayvanın kesim yerine çekip sürüklenmesi veya Hayvanların yan yana bulundurulması caiz midir?

SORU: Hayvanın kesim yerine çekip sürüklenmesi veya Hayvanların yan yana bulundurulması caiz midir?

CEVAP:

a) Hayvanı ayağından tutarak kesim yerine çekmek ve sürüklemek mekruhtur…

b) Kurban edilecek hayvana eziyet vermemelidir. Bu nedenle kesim ehil kişiler tarafından yerine getirilmelidir…

c) Hayvanlar, diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalıdır… (İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Mültekâ/Mevkûfât, Fetevây-i Hindiyye)