Âdetli kadının hayız kanı kesilip, halis beyazlığı görmüş ise onunla cinsel ilişki ne zaman caiz olur?

SORU: Hayızlının hayız kanı kesilip, halis beyazlığı görmüş ise onunla cimâ etmek ne zaman caiz olur?

CEVAP:

Hayız kanı 10 günden önce kesilmiş ise, yıkanana (ya da şartları bulunduğu zaman teyemmüm edene) kadar veya kâmil bir namaz vakti geçene kadar bu kadınla cimâ etmek caiz olmaz. Şayet hayız kanı 10 gün sürüp kesilirse, yıkanmadan önce kadınla cimâ etmek caiz olur. (Yani bir kadının örneğin 8 gün âdeti olup bu 8 gün bittikten sonra kan kesilse, bu kadınla 10 gün dolmadan cimâ yapmak helal olmaz, ancak kadın gusledip namazını kılarsa veya vaktinde kılamayıp namazı kazaya kalmışsa, o zaman bu kadınla gusletmeden de cimâ yapmak helal olur. Namazın kazaya kalması durumu, 8’inci gün kanın kesildiği vakitte kan kesildikten sonra gusledip namaz için iftitah tekbirini almaya veya iftitah tekbirinden daha fazlasını yerine getirecek bir vakit bulup da yıkanmayıp namazının kazaya kalması durumundadır.)

Yukarıda anlatılan durum; 10 günden az olan bu müddet, her ay gördüğü hayız müddeti olup bu âdet günlerini tamamladığı halde geçerlidir. Ama hayız kanı, her ay gördüğü 10 günden az olan bu âdet müddetini tamamlamadan daha kısa bir sürede kesilirse, kadın yıkansa bile, her zamanki âdet günlerini tamamlayıncaya kadar onunla cimâ etmek caiz olmaz. Çünkü âdet günleri içinde kesilen kanın tekrar akması kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple ihtiyaten sakınmak gerekir. (el-Hidâye) Örneğin 8 gün âdeti olan bir kadının hayız kanı 5 gün sonra kesilirse bu kadınla yıkandıktan veya kâmil bir namaz vakti geçtikten sonra cimâ etmek caiz olmaz. Bu kadınla cimâ yapmak için 8 günü tamamlayıncaya kadar beklenir. Zira hayız müddeti içerisinde kanın kesilip tekrar gelmesi muhtemeldir. (Eğer böyle bir durumda yani 8 gün âdeti olan bir kadının hayız kanı 5 gün sonra kesildikten sonra kocası bu kadınla cimâ eder ve sonra hayız kanı tekrar gelirse, kişi ihtiyatı terk ettiğinden günahkâr olup tevbe etmesi gerekmekle birlikte, eğer hayzın başlangıç günlerinde ise bir altın, eğer sonlarında ise yarım altın tasadduk etmesi tavsiye edilir.)

Yukarıda ki “kâmil bir namaz” kaydı, “duhâ ve bayram namazı gibi nakıs bir namaz vaktinde hayız kanı kesilirse, yıkanıncaya kadar veya üzerinden öğle namazı vakti geçinceye kadar cimâ etmek caiz olmaz” hükmünden sakındırmak içindir. (el-Cevheretü’n-Neyyire)

(Teshîl li-Mesâil Kudûrî, İhtiyâr, Cevheretü’n-Neyyire Şerhu Muhtasari’l-Kudûrî, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Neylü’l-Evtâr)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.