Hanefî mezhebinde olan bir kimse sabah namazında veya Ramazanın on beşinden sonra vitir namazında Şafii mezhebinde olan bir imama uyarsa nasıl davranır?

SORU: Hanefî mezhebinde olan bir kimse Ramazanın on beşinden sonra vitir namazında Şafii mezhebinde olan bir imama uyarsa nasıl davranır? Hanefî mezhebinde olan bir kimse sabah namazında Şafii mezhebinde olan bir imama uyarsa nasıl davranır?

CEVAP:

a) İmam Şafii (rh.a)’e göre vitir namazında kunût duası Ramazanın on beşinden sonra rükûdan kalkınca okunur. Hanefî mezhebinde olan bir kimse Ramazanın on beşinden sonra vitir namazında Şafii mezhebinde olan bir imama uyarsa kunût duasında imama uyar. Çünkü bu da bir içtihattır…

b) Şafiilerle olan ihtilaf sabah namazındaki kunût duası hususundadır. Şafiilere göre sabah namazının ikinci rekâtında rükûdan kalktıktan sonra kunût duası okunur. Onların delili Enes (r.a)’ın rivayet ettiği “Nebî (s.a.v) dünyadan ayrılana kadar her sabah namazında kunût duası okumuşlardır” kavlidir… Biz Hanefîlerin delili ise İbn-i Mesûd (r.a)’ın; “Rasûlullah (s.a.v) sabah namazında Arap kabilelerinden birkaç kabile üzerine kunût duası okurlardı, sonra bunu terk ettiler” kavlidir. Peygamberimizin (s.a.v) kunût duasını terk etmesi hükmünün kaldırıldığına delildir ve vitir namazından başka hiçbir namazda kunût duası okumak caiz değildir.

c) Hanefî mezhebinde olan bir kimse sabah namazında Şafii mezhebinde olan bir imama uyarsa kunût duasında imama uymaz. Çünkü yukarıda da açıklandığı üzere sabah namazındaki kunût duasının hükmü kaldırılmıştır ve hükmü kaldırılan bir şeye de uyulmaz… Ebû Yusuf (rh.a)’e göre, sabah namazında Şafii mezhebinde olan imama uyan kişi Hanefî imama yaptığını yapar yani Şafii imama uyar… Fakat esah olan kavle göre Hanefî mezhebinde olan bir kimse sabah namazında Şafii mezhebinde olan bir imama uyarsa imam kunût duasını yaparken sükût edip durur… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.