Hacamat yaptırılırken okunması gereken bir sûre-dua var mıdır?

SORU: Hacamat yaptırılırken okunması gereken bir sûre-dua var mıdır?

CEVAP:

1- Hacamat yapan da yaptıran kişi de Âyete’l-Kürsî okur, böyle yaparsa kan aldırmaktan fayda görür… Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde böyle bildirilmiştir…

Hacamat yapılırken dünyalık sohbet etmeyip Âyete’l-Kürsî, Nâs sûresi, Felak sûresi, İhlâs sûresi ve Fâtiha sûresi okur, bunlar bitince de salavat getirir…

2- Hacamat yapan da hacamat yapılan da abdestli olmalıdır

3- Hacamat olacak kişi fayda göreceğine inanmalıdır ve bu işi öncelikle Peygamber Efendimizin (s.a.v) sünneti olduğu için yaptırmalıdır… Hacamat yaptıran kişi şifa verenin Allah (c.c) olduğuna itikad etmelidir…

4- Hacamat olacak hacamattan önce “Allah’ım! Bildiğim-bilmediğim maddi-manevi tüm hastalıklarıma şifa bulma niyetiyle…” diyerek bu niyet ve dua ile hacamata oturur…