Futbol oynama; köpek, at, kuş, yarıştırma; araba yarışı; silah atma; halter kaldırma; gülle atma; ok ve mızrak atma; bilgi yarışması ve olimpiyatlarda yapılan bilumum müsabakaların hükmü nedir?

SORU: Futbol oynama; köpek, at, kuş, yarıştırma; araba yarışı; silah atma; halter kaldırma; gülle atma; ok ve mızrak atma; bilgi yarışması ve olimpiyatlarda yapılan bilumum müsabakaların hükmü nedir?

CEVAP:

1- Yüzme, 2- Güreş, 3- Yaya yürüme, 4- Tek ayak üzerinde durma, 5- Top oynama, 6- Ağır yük, taş vs. kaldırma, 7- Parmakları taraklama, 8- Silah, ok vs. atma, 9- Gemi, uçak, otomobil vs. ile yarış, 10- Taş fırlatma, 11- Köpek, sığır, at, kuş, katır, deve ve fil yarıştırma, 12- Fıkhî ve ilmî müsabakalar, 13- Koşu, 14- Yılan avlamak (yalnız bu gibi tehlikeli yarışlarda maharetli ve hayatta kalma ihtimali büyük olmalıdır) gibi yarışmalar ve oyunlar (dört mezhep içindeki farklı görüşlere göre) zamanımızda şu şartlar dâhilinde caizdir:

1- Teselli bulmak veya vakit geçirmek maksadıyla yapılmamalıdır…

2- Eğlence veya başkalarına üstün gelmek maksadıyla yapılmamalıdır…

3- Bu yarışlar bedeni cihada, spora alıştırmak ve diğer görevleri yapabilmek için kuvvetlenmek maksadıyla yapılmalıdır…

4- Yarışlar kumara dönüştürülmeden, “bahis” olmadan, karşılıksız olmalıdır…

 

a) “Sen kazanırsan ben sana vereceğim, ben kazanırsam sen bana vereceksin…” şeklinde bahse girmek kumar olur…

b) “Sen kazansan da, ben kazansam da ben vereceğim veya sen vereceksin…” şeklinde olursa kumar olmaz…

c) “Kur’a çekeceğim. Kim kur’a da çıkarsa ona vereceğim…” demekle kumar olmaz…

d) “Sen kazanırsan, sana şunu vereceğim. Ben kazanırsam, sen bana bir şey vermeyeceksin…” derse kumar olmaz…

e) Yarışmacıların haricinde, yarışmacılardan hiçbir şey almadan, dışarıdan üçüncü bir şahıs; “İkinizden hangisi kazanırsa ona şunu vereceğim…” derse bu kumar olmaz…

f) Üçüncü bir kimse, iki yarışçının atına denk olan bir at ile yarışa katılıp, “sizi geçersem, ikinizden de alırım. Siz beni geçerseniz, size bir şey vermem, hanginiz ötekini geçerse, ondan anlaştığınız malı alır…” demesi de caiz olur…

Bilinmelidir ki; “mübah bir şey, niyetle itaate dönüştüğü gibi, itaat de niyetle masiyete dönüşebilir…”

Spor faaliyetlerindeki kılık kıyafetlerde haram-helal ölçüleri muhafaza edilmelidir. Buna dikkat edilmediği takdirde yapılan faaliyet helal olsa dahi caiz olmaz…

(İbn-i Âbidin, İhtiyâr, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Nasbu’r-Râye)

Bu yazı yorumlara kapalı.