Fıtır sadakası/fitre, ne zaman vacip olur ve verilir?

SORU: Fıtır sadakası ne zaman vacip olur?

CEVAP:

Fıtır sadakası, fıtır (yani Ramazan bayramının birinci) günü ikinci fecrin (fecr-i sadık’ın) doğmasıyla vacip olur… Her kim bundan (yani Ramazan bayramının birinci günü ikinci fecirden) önce ölürse onun için (fitre) vermek vacip değildir… Keza fecir doğduktan sonra bir kimse müslüman olur veya doğarsa (bu kimsenin) üzerine fıtır sadakası vacip olmadığı gibi, (bu kimse) için (başkasının fıtır sadakası vermesi de vacip değildir)…

a) Bir kimse ölür de fıtır sadakası veya keffaret yahut adak borcu olursa, ölen kimsenin bıraktığı miras malından alınmaz. Ancak mirasçıları teberrû ehlinden olur da mecbur edilmeksizin teberrûda (bağışta) bulunurlarsa, bu durumda (sayılan bu şeyler) terekeden verilir… Ölen kimse bıraktığı maldan bunların verilmesini vasiyet ederse, o takdirde malının üçte birinden verilir… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)

b) Bir kimse fecirden önce fakir düşerse yahut fecirden sonra fıtır sadakası verecek kadar zengin olursa, fıtır sadakası vermesi vacip olmaz… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)

 

 

SORU: Bunun yani fıtır sadakasını vermenin müstehap bir vakti var mıdır?

CEVAP:

Evet (vardır). Fıtır sadakasını fıtır (yani Ramazan bayramının birinci) günü namazgâha çıkmadan önce vermesi müstehaptır.