Farz namazlardan önce ve sonra kaç rekât Sünnet namaz vardır?

SORU: Farz namazlardan önce ve sonra kaç rekât Sünnet namaz vardır?

CEVAP:

On iki rekât namaz kuvvetli bir yolla sünnet olarak varit olup, “müekked sünnetler” diye isimlendirilirler. Bunun delili Tirmizî’nin zikrettiği üzere müminlerin annesi Âişe (r.anha)’ın naklettiği şu rivayettir: Muhakkak Nebî (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim 12 rekât sünnet (namaza) devam ederse, Allah ona cennette bir ev inşa eder. (Bu sünnetler şunlardır): öğleden önce 4 rekât, (öğeden) sonra 2 rekât, akşamdan sonra 2 rekât, yatsıdan sonra 2 rekât ve sabahtan önce 2 rekât…” (Tirmizî, Salât; Nesâî’de tahriç etmiştir… Tirmizî; “bu bab’da Ümmü Habîbe, Ebû Hureyre, Ebû Musa ve İbn-i Ömerden de (rivayet vardır)” demiştir… Müslim, Ümmü Habîbe (r.anha)’nın rivayet ettiği hadisi tahriç edip sonunda da şunu zikretmiştir: (Ümmü Habîbe hadisi rivayet ettikten sonra şöyle demiştir); “Artık ben bundan sonra bu namazları kılmayı hiç bırakmadım…”)

Şüreyh de, Âişe (r.anha)’dan rivayetle şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) yatsıyı kılıp da yanıma geldiğinde 4 rekât veya 6 rekât kılmadığı hiç olmadı.” (Teshîl li Mesâi’l-Kudûrî)

Bu yazı yorumlara kapalı.