Ezanın lafızları nedir? Bazı vakitlerin ezanında bu lafızların üzerine bir ziyade yapılır mı? Ezanda “tercî’” var mıdır?

SORU: Ezanın lafızları nedir? Bazı vakitlerin ezanında bu lafızların üzerine bir ziyade yapılır mı? Ezanda “tercî’” var mıdır?

CEVAP:

a) Ezanın lafızlarını sana okuyoruz sen de dinle: Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Eşhedü enlê ilêhe illallâh, Eşhedü enlê ilêhe illallâh, Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah, Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah, Hayye ale’s-salêh, Hayye ale’s-salêh, Hayye ale’l felâh, Hayye ale’l felâh, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lê ilêhe illallâh…

b) Sabah ezanında hayye ale’l felâh’tan sonra iki defa “es-salêtü hayrun mine’n-nevm” eklenir…

c) Hanefilere göre ezanda tercî’ yoktur. Tercî’: Tercî’, iki şehadet yani eşhedü enlê ilêhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah’ı ikişer defa söyleyip, birinciyi söylerken sesini alçaltması, sonra dönüp ikinciyi söylerken de sesini yükselterek söylemesidir. Tercî’ yapmak Şafilere göre, meşru ve sünnettir… (Teshîl li Mesâil Kudûrî)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.