Erkeklerin süslenme maksadı olmaksızın gümüş yüzük-gümüşlü kemer-gümüş işlemeli kılıç kullanmaları caiz midir? Yüzüğün taşında altın çivi bulunması caiz midir? Altından, taştan, tunçtan ve demirden yüzük kullanmak haram mıdır?

SORU: Erkeklerin süslenme maksadı olmaksızın mühürlü gümüş yüzük, gümüşlü kemer ve gümüş yaldızlı işlemeli kılıç kullanmaları caiz midir? Bir miskalden fazla olmaması kaydıyla yüzüğün taşında altın çivi bulunması caiz midir? Altından, taştan, tunçtan ve demirden yapılmış mühürlü yüzük kullanmak haram mıdır?

CEVAP:

a) Erkeklerin süslenme maksadı olmaksızın mühürlü gümüş yüzük, gümüşlü kemer, gümüş yaldızlı işlemeli kılıç kullanmaları caizdir. Mühürlü gümüş yüzük kullanmalarının cevazı için hadis-i şerifler varit olmuştur. Rasûlullah (s.a.v); “Ya Muâz! Yüzüğünün nakışı nedir?” diye sorduklarında, Muâz (r.a); “Muhammedü’n-Rasûlullah”’tır demiş, bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v); “Muâz’ın her şeyi iman etmiştir, hatta yüzüğü bile” buyurduktan sonra “Yüzüğü bana hibe et” dediklerinde Muâz (r.a) yüzüğü hibe etmiştir. Bu yüzük Peygamberimiz (s.a.v) ahirete irtihal edinceye kadar mübarek parmağında bulunmuştur, ondan sonra Ebû Bekir (r.a)’a verilmiş, o da ahirete irtihal edinceye kadar parmağından çıkarmamış, ondan sonra Ömer (r.a)’a verilmiş o da ahirete irtihal edinceye kadar parmağından çıkarmamış, ondan sonra Osman (r.a) almış ve kullanırken kuyuya düşürmüştür. Çıkarılması için çok para sarfedildiği halde bu yüzük bulunamamıştır. O vakitten sonra aralarında ihtilaf ve karışıklık vaki olup şehit edilinceye kadar bu ihtilaf devam etmiştir…

b) Yüzüğün taşında altın çivi bulunması caizdir. Ama bir miskalden fazla olmamalıdır… (1 miskal’in kaç gr ettiği hakkında 4,009 gr; 4,8 gr; 2,975 gr; 4,25 gr; 4 gr; 4,46 gr denilmiştir…)

c) Altından, taştan, tunçtan ve demirden yapılmış mühürlü yüzük kullanmak caiz değildir, haramdır. Zira Rasûlullah (s.a.v) bir adamın parmağında tunçtan yüzük görmüş ve ona; “Ben sende put kokusu buluyorum” buyurmuş, başka bir adamın parmağında da demirden bir yüzük görmüş ve ona da; “Ben sende cehennem ehlinin ziynetini görüyorum” buyurmuştur.

d) Rasûlullah (s.a.v); “Akikten yüzük takının, zira o sizin üzerinizde bulunduğu müddetçe size gam, keder isabet etmez” buyurmuştur… Padişah ve Kâdıdan başkalarının mühürlü yüzük kullanmamaları efdaldir, zira bu ikisinden başkalarının yüzüğe ihtiyacı yoktur… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.