Erkek, kendisine nikâhı ebedi haram olan akraba kadınların, şehvetten emin olmak şartıyla nerelerine bakabilir ve dokunabilir?

SORU: Erkek, kendisine nikâhı ebedi haram olan akraba kadınların, şehvetten emin olmak şartıyla nerelerine bakabilir ve dokunabilir?

CEVAP:

Erkeğin kendisine nikâhı ebedi haram olan akraba kadınların ve başkasının cariyesinin yüzlerine, başlarına, sadırlarına/gerdanlık yerine, (dize kadar) bacaklarına ve kollarına, şehvetten emin olmak şartıyla bakmasında ve bu azaları tutmasında bir beis yoktur. Zira bu azalar, ziynet yeridir. Bunun delili Allah Teâlâ’nın “ziynetlerini kendi kocalarından veya kendi babalarından başkasına göstermesinler” (Nûr, 24/31) ayetidir. Ayetteki “ziynetten” murad, ziynet yerleridir…

Peygamberimiz (s.a.v)’den “Gazadan döndüğünde kızı Fatıma (r.anha)’nın başını öperdi ve ‘Cennet kokusu alıyorum’ buyururlardı” diye rivayet edilmiştir. Keza Rasûlullah (s.a.v); “Bir kimse annesinin ayağını öperse sanki cennet eşiğini öpmüş gibidir” buyurmuştur… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.