DİKİLİTAŞ nedir, ne ifade eder, nerelerde bulunur?

SORU: DİKİLİTAŞ nedir, ne ifade eder, nerelerde bulunur?

CEVAP:

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, DİKİLİ TAŞLAR, fal ve şans OKLARI birer ŞEYTAN İŞİ PİSLİKTİR; BUNLARDAN UZAK DURUN ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi? Allah’a itaat edin, Rasûle de itaat edin ve (kötülüklerden) sakının. Eğer (itaatten) yüz çevirirseniz bilin ki Rasûlümüzün vazifesi apaçık duyurmak ve bildirmektir…” (Mâide, 5/90-92)

Yukarıdaki ayette “fal okları” zikredilmiştir ve bunların Şeytan işi olduğu belirtilmiş olup ne tevafuktur ki CHP’nin FİGÜRÜ de OKLAR’dır…

Yukarıdaki ayette “dikilitaşlar” zikredilmiştir ve bunların Şeytan işi olduğu belirtilmiş olup DİKİLİTAŞLAR’ın hikâyesi eski Mısır’a kadar uzanmaktadır…

Mısır’da İLK DİKİLİTAŞ, Osiris’in ölümüyle yapılmıştır ve OSİRİS’in CİNSEL ORGANINI TEMSİL ETMEKTEDİR…

DİKİLİTAŞLAR, çoğunlukla Firavun mezarlarının önünde veya çevresinde bulunmalarına karşın ÇOĞU ÖNEMLİ KENTTE de BULUNURLAR…

DİKİLİTAŞ, İstanbul Sultanahmet’te bile vardır…

DİKİLİTAŞLAR, ezoterik/gizem açısından da önem arz ederler…

DİKİLİTAŞLAR, elitler için hâkimiyeti ifade eder…

Şeytan işi olan bu DİKİLİTAŞLAR meselesinin içinde KABALA ÖĞRETİSİ vardır…

En bilinenlerinden en sadelerine kadar neredeyse bütün DİKİLİTAŞLAR’ın üzerinde KABALİSTİK SEMBOLLER vardır…

DİKİLİTAŞLAR, MASONLAR için önemlidir, dikilitaş ve sütunlar MASON LOCALARINDA da kendine yer bulmaktadır…