Cünüp olan kişinin tefsir ve diğer şer’î kitapları okuması caiz midir?

SORU: Cünüp olan kişinin tefsir ve diğer şer’î kitapları okuması caiz midir?

CEVAP:

Cünüp olan kimsenin tefsir kitaplarına dokunması mekruh, diğer şer’î kitaplara dokunması mekruh değildir…

(İbn-i Âbidîn, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.