Cünüp olan kişinin namazgâha veya dergâha girmesi caiz midir?

SORU: Cünüp olan kişinin namazgâha veya dergâha girmesi caiz midir?

CEVAP:

Cünüp kimsenin bayram ve cenaze namazlarının kılındığı namazgâha, tekke veya medreseye girmesi haram değil, caizdir…

(İbn-i Âbidîn, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.