Bir meselenin hükmü “zâhirü’r-rivâye”’de değil de başka bir rivayette zikredilmiş ise, nasıl amel edilir?

SORU: Bir meselenin hükmü “zâhirü’r-rivâye”’de zikredilmemiş, fakat başka bir rivayette zikredilmiş ise, nasıl amel edilir?

CEVAP:

“el-Bahr” adlı kitabın “Kadâi’l-Fevâit” babında şöyle denilmiştir: Bir mesele, “zâhirü’r-rivâye”’de zikredilmemiş, fakat başka bir rivayette sabit olmuşsa, o rivayet ile amel etmek taayyün eder… (İbn-i Âbidîn, Mukaddime)

Bu yazı yorumlara kapalı.