Bir kimsenin, Rasûlullah (s.a.v)’e salavat getirmesi vacip midir?

SORU: Bir kimsenin, Rasûlullah (s.a.v)’e salat ve selam getirmesi vacip midir?

CEVAP:

Hanefilere göre, “Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salavat getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin” (Ahzâb, 33/56) emrine binaen bir kimsenin, ömründe bir defa Rasûlullah (s.a.v)’e salat ve selam getirmesi vaciptir. Bir işte emir, tekrarı gerektirmez… “Muhît”’de, Ebû Hasan Kerhî (rh.a); “Ömründe bir defa Peygamberimize (s.a.v) salat ve selam getirmesi insanın üzerine vaciptir. İsterse bunu namazda isterse namazın dışında getirsin” demiştir… Tahâvî (rh.a); “Namazın dışında her ne zaman Peygamberimizin (s.a.v) adı geçerse salat ve selam getirmek vaciptir” demiştir… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.