Bir kimsenin nisap miktarı malı olup da borcu da varsa, üzerine zekât gerekir mi?

SORU: Bir kimsenin nisap miktarı malı olup da borcu da varsa, üzerine zekât gerekir mi?

CEVAP:

Nisap miktarı (yani 80,18 gr altın değeri veya 561,2 gümüş değeri) malı olan kimsenin üzerinde borç olmamalıdır. Bu borç, ister, kefalet (borcu) yahut ayrılık zamanında verilecek mehr-i müeccel veya nafaka borcu gibi kullar tarafından istenen bir borç olsun. İster, zekât ve harâc gibi Allah için olan borç olsun hepsi zekâta manidir, (şu şartla ki; bu borçlar malın tamamını kapsamış veya borçları verdiği takdirde kişinin malı nisap miktarından az kalıyorsa, zekât vacip değildir)… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)

El-İhtiyâr’da zekât bahsinde şöyle denilmiştir; Nisabın borçtan hâlî olması gerekir, zira borçla meşgul olan (bir mal), hâcet-i asliyye ile meşgul (demektir). Çünkü kişiyle cennet arasında bir engel olan borç (hususundan kişinin) zimmetinin hâlî olması, havâic-i asliyenin en mühimidir…

 

 

Bu yazı yorumlara kapalı.