Bir kimse zekâtını, borcu olan bir kimsenin borcunu ödemek üzere o kimsenin alacaklısına verirse caiz ve sahih olur mu?

SORU: Bir kimse zekâtını, borcu olan bir kimsenin borcunu ödemek üzere o kimsenin alacaklısına verirse caiz ve sahih olur mu?

CEVAP:

Bir kimse zekâtını, borcu olan bir kimsenin eğer izni veya emriyle bu kimsenin alacaklısına verirse, zekâtı sahihtir ve caizdir. Çünkü bu, zekât verenden ona temliktir, şöyle ki, alacaklı bu parayı borçlu kişinin yerine vekâleten teslim alır, sonra da alacaklı bu parayı kendisi için teslim almış olur… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)