Bazı rivayetlerde “Ramazan geldi” veya “Ramazan gitti” demek mekruhtur denilmiştir. Bunu açıklar mısınız?

SORU: Bazı rivayetlerde “Ramazan geldi” veya “Ramazan gitti” demek mekruhtur denilmiştir. Bunu açıklar mısınız?

CEVAP:

İmam Muhammed Mucahid’den rivayet ederek; “Ramazan geldi” veya “Ramazan gitti” demek mekruhtur, çünkü “Ramazan” Allah Teâlâ’nın isimlerinden bir isimdir” demiştir.

Ancak Ulemanın ekserisi bunun mekruh olmadığının söylemişlerdir. Çünkü birçok sahih hadis-i şeriflerde böyle kullanılmıştır, örneğin Rasûlullah (s.a.v) (Buhârî ve Müslim’in rivayet ettikleri hadisi şeriflerde); “her kim Ramazanı iman ihtisapla/sevabını Allahtan umarak oruç tutarak geçirirse geçmiş günahları bağışlanır”, keza “Ramazanda yapılan umre bir hacca denktir” buyurmuştur.

Keza, meşhur rivayetlerde “Ramazan” isminin Allah Teâlâ’nın isimlerinden olduğu sabit olmamıştır. “Ramazan” isminin Allah Teâlâ’nın isimlerden olduğu sabit olmuş olsa bile, “Ramazan” ismi, “Hakîm” gibi müşterek kullanılan isimlerdendir. (İbn-i Âbidîn, Oruç Bahsi)

Bu yazı yorumlara kapalı.