Babanın spermi ile anneye, sûnî yolla iç döllenmenin yapılması caiz midir?

SORU: Babanın spermi ile anneye, sûnî yolla iç döllenmenin yapılmasının hükmü nedir?

CEVAP:

 

SUNİ YOLLA İÇ DÖLLENME…

 

Babanın spermi ile anneye, sûnî yolla iç döllenmenin yapılması…

 

a) Sureti:

Bu durumda, tabiî yollardan anne ve baba çocuk elde edemeyince iç döllenme yoluyla annenin hamile kalması sağlanır.

 

b) Şartları:

1- Böyle bir yola başvurulmasının nedeni, tabiî yollardan döllenme sağlanamaması gibi sebeplerden olmalıdır.

İstediği cinsiyette çocuk elde etmek için bu şekilde sûnî döllenmeye başvurmak ise haramdır.

2- Spermlerin babadan çıkarken de annenin rahmine yerleştirilirken de aynı kişiye, yani babaya ait olduğu kati suretle bilinmelidir. Nesli korumak için bu şarttır. Racih olan görüş budur.

3- Babadan çıkan sperm, şer’an meşru bir şekilde çıkmış olmalıdır. Aynı şekilde annenin rahmine yerleştirilmesi de meşru olmalıdır. Meşru yolla çıkmayan sperm ile yapılan döllenmeyle nesep sabit olmaz. Mesela; babadan zina yoluyla çıkan spermi anne alıp rahmine yerleştirse nesep sabit olmaz. Çünkü zina suyunun (menisinin) hürmeti yoktur. Bu, Cumhur’un görüşüdür. Günümüz şartlarına uygun olan fetva da budur. Babadan meşru yolla çıkan spermi yabancı bir kadın alıp rahmine yerleştirdiğinde de durum aynıdır. Çünkü spermin çıkış anında da anneye yerleştirilmesi anında da meşru bir zeminde, yani şeriatın tasvip ettiği bir şekilde olması gerekmektedir.

 

c) Hükmü:

Bu şekilde çocuk elde etmek, yukarıda zikredilen durumlar ve şartlar dâhilinde olursa caizdir.

Tabiî yolla doğan çocuk hakkında sabit olan nesep, bu şekilde doğan çocuk için de sabittir. Babadan çıkan spermi, yabancı bir kadının alıp kullanması ise haramdır.

Bu yazı yorumlara kapalı.