Avretini örtecek elbise bulamayan kimse namazını nasıl kılar?

SORU: Avretini örtecek elbise bulamayan kimse namazını nasıl kılar?

CEVAP:

Şayet ayakta rükû ve secde ile kılarsa caiz olur. Fakat (bu kimse için)  faziletli olan oturarak rükû ve secdeyi îmâ ile (yani başıyla işaret ederek) kılmasıdır. (Ayakta da kılsa oturarak da kılsa) her iki durumda da insanların gözünden kendini gizler.

Bu (meselede) dört suret vardır:

1- Oturarak îmâ ile namaz (kılmak)

2- (Oturarak) rükû ve secde ile (namaz kılmak)

3- Ayakta îmâ ile (namaz kılmak)

4- (Ayakta) rükû ve secde ile (namaz kılmak)

“Dürrü’l Muhtâr”’da zikredildiği gibi, (yukarıdaki suretlerin) tamamı caiz olup, en faziletlisi ise birinci (surettir)…

(İbn-i Âbidîn, Teshîl li Mesâil Kudûrî ve Fetevây-i Hindiyye)

Bu yazı yorumlara kapalı.