Aşure günü Cuma veya Pazar gününe rastlarsa Cumartesi günüyle birlikte oruç tutulabilir mi? Cumartesi ile birlikte Pazar günü oruç tutmanın hükmü nedir?

SORU: Aşure günü Cuma veya Pazar gününe rastlarsa Cumartesi günüyle birlikte oruç tutulabilir mi? Cumartesi ile birlikte Pazar günü oruç tutmanın hükmü nedir?

CEVAP:

Bir kimse Cumartesi ile birlikte Pazar günü de oruç tutmak isterse, burası tereddüt mahallidir. Bu durumda iki türlü de söylenebilir:

Birincisi; bu iki günün her biri, Ehl-i Kitap’tan bir taifenin tazim ettiği bir gündür. (Yahudiler Cumartesi gününü, Hıristiyanlar ise Pazar gününü tazim ederler.) Binaenaleyh bunlardan her birinde oruç tutmada onlardan bir taifeye benzeme vardır…

İkincisi; her iki günde birlikte oruç tutmakta Ehl-i Kitap’tan herhangi bir taifeye benzeme söz konusu değildir. Zira onlardan hiçbir taife iki günü birden tazim etmez…

(İbn-i Âbidîn şöyle demiştir): Bana ikinci şık daha muvafık geliyor. Delilim şudur ki; bir kimse Pazar ve Pazartesi günlerinde beraberce oruç tutsa kerahet kalkar. Çünkü Hıristiyanlar Pazar gününü tazim etseler bile, Ehl-i Kitap’tan hiç biri bu iki günü beraberce tazim etmezler. Keza Yahudiler Aşure gününü tazim ettikleri halde, bir kimse Aşure günü ile birlikte öncesinden veya sonrasından bir gün oruç tutsa mekruh olmaz…

Bundan anlaşılıyor ki, Aşure günü Pazar veya Cuma gününe rastlasa, onunla birlikte Cumartesi günü oruç tutmak mekruh olmaz… (İbn-i Âbidîn, Oruç Bahsi)

Bu yazı yorumlara kapalı.