Âdetli kadın ve Cünüp kişi kelime kelime Kur’ân-ı Kerim öğretmeleri, Elif-Ba cüzü öğretmeleri caiz midir?

SORU: Âdet gören kadının ve Cünübün bir ayet olmamak şartıyla kelime kelime Kur’ân-ı Kerim öğretmeleri caiz midir?

CEVAP:

“Fetevây-i Kebîr”’de şöyle denilmiştir: “Müteahhir Âlimler âdet gören kadının ve cünübün Kur’ân-ı Kerim öğretmesinde ihtilaf etmişlerdir. En sahih kavle göre bir ayet olmamak şartıyla kelime kelime öğretmelerinde zarar yoktur…” (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.