Yolu ve mukim kişinin mestler üzerine meshetme süresinin başlangıcı mestlerin giyildiği andan itibaren midir, yoksa abdestin bozulduğu andan itibaren midir?

SORU:  Mukim için bir gün bir gecenin veya Yolcu için üç gün üç gecenin başlangıcı, mestlerin giyildiği andan itibaren midir, yoksa abdestin bozulduğu andan itibaren midir?

CEVAP:

Bu müddetin başlangıcı, (mestler) tahâret üzere (abdestli iken) giyildikten sonra, abdestin bozulduğu andan itibarendir. Örneğin; (bir kimse) zevalden (öğleden) sonra kâmil bir abdest alıp mestleri de abdestli iken giyer, akşam vakti de abdestini bozarsa, eğer mukim ise, ertesi günün akşam vaktine kadar (mestler) üzerine meshetmesi o (kimseye) caiz olur. Yolcunun mesih (müddetini de) artık bunun üzerine kıyas et… (Teshîl li-Mesâi’l-Kudûrî)

Bu yazı yorumlara kapalı.