Yalancı şahit olduğu belli olan kişiye Hâkim ne yapar?

SORU: Yalancı şahit olduğu belli olan kişiye Hâkim ne yapar?

CEVAP:

Bir kimse yalancı şahitlikle tanınırsa, İmam Âzam (rh.a)’e göre halk arasında o kimsenin yalancı şahit olduğu bildirilir ancak tâzir edilmez. Kâdı olan zât, eğer o yalancı şahit çarşı ehlinden ise onu çarşıya gönderip “Bu adam yalancı şahittir, bundan sakınınız” diye tembih eyler, eğer çarşı ehlinden değilse onu kavmi arasına veya mahallesine gönderip “Bu adam yalancı şahittir, bundan sakınınız” diye tembih eyler. Zira Kâdı Şüreyh (rh.a)’den İmam Âzam (rh.a) böyle rivayet etmiştir… İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed (rh.aleyhima)’ya göre, Kâdı, yalancı şahidi acıtacak şekilde dövüp hapseder. Zira Ömer (r.a), yalancı bir şahide kırk kamçı vurup, yüzünü karaya boyamıştır… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.