Yahudilikte Mesih anlayışı nasıldır?

SORU: Yahudilikte Mesih anlayışı nasıldır?

CEVAP:

Arapça Mesih kelimesi; meshedilmiş, günahlarından temizlenmiş, yağ ile yağlanmış, güzel yüzlü, seyahat eden, ölçmek, silmek gibi manalara gelmekle birlikte dilimizde Hz. İsa’nın lakabı ve ismi olarak kullanılmaktadır…

Yahudi iman esaslarını koyan Musa b. Meymun’un hazırladığı 13 maddenin arasında “Mesih’e İman” hususu da yer almaktadır… Mesih’e iman hususu hem dînî hem de siyasi açıdan Yahudilikte büyük önem arz etmektedir.

Yahudilerde Mesih; zamanı geldiğinde yeryüzüne inerek Yahudileri kurtaracak, bozulan düzeni yeniden kuracak ve dünyayı adaletle dolduracak ilâhî bir temsilcidir…

Yahudiler, kendilerini kurtarmak üzere, Davud (a.s) soyundan Allah (c.c) tarafından gönderilecek kimseyi ifade etmek için, bu kelimeyi istihdam ederler ki, Mesih, Yahudilerin ümit kaynağıdır… Yahudilerin İsa (a.s)’ı beklenen Mesih olarak kabul etmemelerinin başlıca sebeplerinden birisi, İsa (a.s)’ın, Davud (a.s)’ın soyundan gelen bir erkeğin sulbünden dünyaya gelmemesidir. Çünkü Yahudilere göre kendilerine peygamber olarak gönderilecek Mesih, Davud (a.s)’ın soyundan gelecektir. İsa (a.s)’ın dünyaya babasız gelmesi sebebiyle Yahudiler bu peygamberi inkâr etmişlerdir. Yahudilerin ahlakı hiç değişmemiştir. Yani onlar, Allah’ın (c.c) murad ettiği bir peygamber değil, kafalarındaki peygamberi bekliyorlardı ve İsa (a.s)’ı akıllarında hayal ettikleri bir peygamber portesinde bulamayınca inkâr etmişlerdir… Kısaca; bizi kurtaracak Mesih’te bu mu? Olamaz! Demişler ve daha önce kendilerine gönderilmiş olan birçok peygamberi öldürdükleri gibi İsa (a.s)’ı da öldürmeye kalkmışlardır…

Yahudilikte “Mesih İnancı” çok önemlidir. Onlara göre Mesih er ya da geç gelecek, Yahudileri kurtaracak, düşmanlarını cezalandıracak ve dünyada barışı sağlayacaktır. Mesih, “tanrının krallığını” kuracak ve böylece Yahudilerin “dünya hâkimiyeti” hayalleri gerçekleşmiş olacaktır. Onlara göre yeryüzü artık dinsizlik, ahlaksızlık, bereketsizlik, haksızlık ve karışıklıklar ile dolmuştur. İşte Mesih, yeryüzünü kaplamış dinsizliği, ahlaksızlığı, bereketsizliği, karışıklığı giderecek ve yerine bereketi getirecek, insanları düzeltecektir. Mesih, Kudüs’ü kuşatacak, Kudüs’teki Yahudilere ait Süleyman mabedini yeniden kuracak, Tevrat’ı bütün milletlere öğretecek ve Yahudi olsun olmasın bütün milletlere hükmedecektir…

Yahudilikte Mesih’in zamanında Yecüc ve Mecüc, tanrı tarafından yeryüzünden silinecektir. Mesih’in hâkimiyeti dünyanın 6 bininci yılında sona erecektir. Bin yıllık bir devreden sonra insanlar ceza ve mükâfat için yeniden diriltileceklerdir…

Bilindiği üzere bugünkü İsrail devleti Yahudilikte Ortodoks mezhebine bağlıdır. Mesih inancı ise Ortodoks Yahudiler arasında diğer Yahudi mezheplerine nazaran daha yaygın ve etkindir. Ortodoks Yahudilere göre Yahudilere ait devletin kurulması bile Mesih’in gelmesine bağlıdır. Ortodoks Yahudiler arasında bugün bazı gruplar vardır ki bunlar, Mesih gelmeden İsrail devleti kurulduğu için bu devleti “küfür devleti” olarak görmektedirler…