Verâ Nedir ve Verâ Sahibi Kime denir?

SORU: Verâ Nedir ve Verâ Sahibi Kime denir?

CEVAP:

Şüpheli şeylerden kaçınmaya “verâ”, şüphelilerden kaçınan kişiye de “verâ sahibi”, “takva sahibi” veya “zahit” denir… (İhyâu-Ulûmi’d-Dîn)