Velisinden izinsiz küçük çocuğun tasarrufu geçerli midir? Deliliği devamlı olan delinin tasarrufları geçerli midir? Çocuk veya deli, başkasının malını telef ederse tazmin ederler mi?

SORU: Velisinden izinsiz küçük çocuğun tasarrufu geçerli olur mu? Deliliği devamlı olan delinin tasarrufları geçerli olur mu? Çocuk veya deli, başkasına ait olan bir malı telef ettiğinde tazmin ederler mi?

CEVAP:

Bir kimsenin sözlü yaptığı tasarrufun geçerli olmamasının sebebi üçtür: 1- Tasarrufta bulunan şahsın küçük olması… 2- Tasarrufta bulunan şahsın deli olması… 3- Tasarrufta bulunan şahsın köle olması…

Velisinden izinsiz küçük çocuğun ve efendisinden izinsiz kölenin tasarrufları geçerli değildir. Deliliği devamlı olan delinin tasarrufları hiçbir surette geçerli değildir. Bunlardan birisi başkasına ait olan bir malı telef ettiğinde öder… (Mültekâ/Mevkûfât)