Kadın, âdet görmeden, en az ve en fazla ne kadar temiz kalır?

SORU: Temizlik müddetinin azı veya çoğu var mıdır?

CEVAP:

Temizlik müddetinin en azı 15 gündür. Bunun manası şudur: Şayet hayız kanı 10 günde kesilirse, sonra kadın 15 gün geçmeden önce de kan görürse, bu kan hayız kanı değildir. Çünkü iki hayızın arasını ayıran temizlik müddeti henüz bitmemiştir.

Temizlik müddetinin en fazlası için bir sınır yoktur. Şayet kadının temizlik müddeti senelerce sürer ve hayız olmaz ise, hayız kanını görene kadar devamlı temiz olmuş olur.

(Teshîl li-Mesâil Kudûrî, İhtiyâr, Cevheretü’n-Neyyire Şerhu Muhtasari’l-Kudûrî, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Neylü’l-Evtâr)

Bu yazı yorumlara kapalı.