Televizyon seyretmek caiz midir? İnternette dolaşmak caiz midir? Facebook, twitter vb. sosyal paylaşım sitelerinde gezinmek caiz midir?

SORU: Televizyon seyretmek caiz midir? İnternette dolaşmak caiz midir? Facebook, twitter vb. sosyal paylaşım sitelerinde gezinmek caiz midir?

CEVAP:

Televizyon seyretmek, internette vakit geçirmek, facebook ve twitter’de gezinmek aşağıdaki şartlar dâhilinde caizdir, bu şartlardan birisinin aksinin bulunması durumunda ise haramdır…

1- Kişi, televizyon seyretmeyi, internette vakit geçirmeyi, facebook ve twitter’de gezinmeyi bahis veya kumara vasıta etmemelidir…

2- Televizyon seyretmek, internette vakit geçirmek, facebook ve twitter’de gezinmek kişiyi namazı terk etmeye veya namazı geciktirmeye götürmemelidir…

3- Kişi, televizyon seyrederken, internette vakit geçirirken, facebook ve twitter’de gezinirken çok yemin etmemelidir…

4- Kişi, televizyon seyrederken, internette vakit geçirirken, facebook ve twitter’de gezinirken küfür vb. dinen yasak olan ifadeleri kullanmamalıdır…

5- Kişi, televizyon seyrederek, internette vakit geçirerek, facebook ve twitter’de gezinerek zaman israfı yapmamalıdır…

6- Kişi, televizyon seyretmeyi, internette vakit geçirmeyi, facebook ve twitter’de gezinmeyi teselli bulmak veya vakit geçirmek maksadıyla yapmamalıdır…

7- Kişi, televizyon seyretmeyi, internette vakit geçirmeyi, facebook ve twitter’de gezinmeyi eğlence maksadıyla yapmamalıdır…

8- Kişi, televizyon seyretmeyi, internette vakit geçirmeyi, facebook ve twitter’de gezinmeyi; cihat, dini görevleri yerine getirebilmek, îlây-ı kelimetullah, şeriatın ikamesi, dinin ihyası, Müslümanları müdafaa, bidatlerle mücadele, sünneti ihya, ehl-i sünneti müdafaa, hakkı savunma vb. maksatların haricinde bir maksat için yapmamalıdır. Aynı şekilde insan için yarar sağlamayan hiçbir durum olmamalıdır…

9- Televizyon ve internette helal olmayan her ne olursa olsun bakmamalıdır…

Son olarak; televizyon seyretmek, internette vakit geçirmek, facebook ve twitter’de gezinmek niyetle itaate dönüştüğü gibi, yine niyetle masiyete dönüşür…

(İbn-i Âbidin, İhtiyâr, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Nasbu’r-Râye)

Bu yazı yorumlara kapalı.