Tavafı bitirdikten sonra sa’y yapmaya başlamadan önce Hacerü’l-Esvedi istilam etmenin hükmü nedir? Hacerü’l-Esvedi istilam edemeyen kişi uzaktan nasıl selamlar, Hacerü’l-Esvede yönünü döner mi, tekbir ve tehlil getirir mi? Tavaf yaparken Hacerü’l-Esvedi selamlamada eller her şavtta kaldırılır mı?

SORU: Tavafı bitirdikten sonra sa’y yapmaya başlamadan önce Hacerü’l-Esvedi istilam etmenin hükmü nedir? Hacerü’l-Esvedi istilam edemeyen kişi uzaktan nasıl selamlar, Hacerü’l-Esvede yönünü döner mi, tekbir ve tehlil getirir mi? Tavaf yaparken Hacerü’l-Esvedi selamlamada eller her şavtta kaldırılır mı?

CEVAP:

a) Kişi, tavaf yaparken 7 şavtın hepsinde Hacerü’l-Esvedi istilam yapar. İstilam, her iki şavtın arasında sünnettir. Başta ve sonda istilam yapmak ortadakilerden daha kuvvetlidir.

b) Keza Hacerü’l-Esvedi istilam, tavafla sa’y arasında da sünnettir.

c) Bir kimse istilam yapamazsa, Hacerü’l-Esvede doğru dönerek tekbir ve tehlil getirir.

d) Kişi her şavta başlarken Hacerü’l-Esvede karşı dönüp, her tekbir aldığında ellerini kaldıracağı zikredilmemiştir. Bence (İbn-i Âbidîn) doğru hareket, el kaldırmamaktır. Rasûlullah (s.a.v)’den bunun hilâfının rivayet olunduğunu görmedim. İstikbal halinden (yani ilk selamlamadan) başka yerlerde el kaldırmak mekruhtur.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.