Süt Bankasına cevaz verenlerin görüşleri ve delilleri nedir?

SORU: Süt Bankasına cevaz verenlerin görüşleri ve delilleri nedir?

CEVAP:

(Zamanın) Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Süt Bankasının dinen caiz olup olmaması konusunda Diyanet İşleri’nden fetva aldıklarını söylemiş olup, bu kurumun adının “Süt Anne Merkezleri” olacağını ve merkezlerin yeni doğan yoğun bakım veya kadın doğum servislerinde kurulacağını açıklamıştır. Sağlık Bakanı, sadece Diyanet İşleri’nden değil, Yahudi ve Hıristiyan cemaatlerden de görüş beklediklerini belirtmiş olup; “Hiç kimse bu zararlıdır demiyor. Tedbir kısmındaki tereddütleri konuşuyoruz. Biz de tedbir kısmındaki tereddütleri sıfırladığımız zaman uygulamaya geçeceğiz” demiştir. Sağlık Bakanı ayrıca bir yazılı açıklamada bulunup; “Süt bağışlayan annelerin sütlerinin karıştırılmayacağını, her bebek için tek donörden süt alınacağını, uygulamaya göre, bağış yapan bir annenin bir süt bebeği olacağını” belirtmiştir.

 

Sağlık Bakanlığı, Süt Bankası uygulamasının sütkardeşliği hukukunu güvence altına alacak şekilde düzenleneceğini de belirtmiştir. Buna göre;

a) Bağışçı annenin bebeği ile alıcı annenin bebeği aynı cinsiyetten olacak

b) Güvenli bir kayıt sistemi kullanılacak

c) Süt bağışı yapanın ve alıcının kimlikleri kayıt altına alınacak, bu bilgiler her iki nüfus kütüğüne gönderilecek ve her iki tarafa da verilecek

d) Hem bağışçı hem de alıcıdan yazılı onay formu istenecek

e) Süt alan bebekler 5 yıldan sonra ve her 5 yıllık periyodda en az 5 defa bilgilendirilecek

Projeyle ilgili tereddütleri ortadan kaldıracak düzenlemeler yapıldıktan sonra uygulama hayata geçirilecektir.

 

İnsan sütünün saklanmasının ve ihtiyacı olan bebeklere verilmesinin dînî açıdan sakınca doğurmaması için dikkat edilmesi gereken şartlar şunlardır:

1-  Süt verecek kadının kendi çocuğunu sütten mahrum bırakmaması

2- Başka kadının sütünü içen çocuklar arasında oluşacak mahremlik dairesini olabildiğince daraltmak için pratik bir tedbir olarak bir kadından alınan sütün sadece erkek veya sadece kız çocuklara verilmesi

3-  Süt veren kadınla süt verilen çocuğun kimliklerinin kayıt altına alınması ve bu bilginin her iki tarafa da verilmesi

4- Bu hususun yasal düzenlemeyle güvence altına alınması

5- Evliliğe engel teşkil eden süt akrabalığı dairesinin daha da genişlememesi için birden fazla anneye ait sütlerin karıştırılmaması

6- Süt veren anneye masrafları dışında bir ücret verilmemesi, alınan sütlerin para karşılığı satılmaması

7- Annesinin sütüyle beslenme imkânı bulunan çocukların bu sistemden yararlandırılmaması