“Sünneti Zevâid âdetler kabilindendir” sözünün manası nedir?

SORU: “Sünneti Zevâid âdetler kabilindendir” ne demektir?

CEVAP:

İbn-i Âbidîn der ki; Ulema Sünen-i Zevâid’e Rasûlullah (s.a.v)’in kıraati, rükûyu ve secdeyi uzatması ile misal vermişlerdir. Şüphesiz ki bunlar (yani kıraat, rükû ve secde) ibadettir. Şu halde Sünen-i Zevâid’in âdet olmasının manası; Rasûlullah (s.a.v)’in ona çok devam edip âdet haline getirmesi ve onu ancak bazı zamanlarda bırakmış olmasıdır. Çünkü Sünnet, din’de tutulan yoldur. Sünnet, haddizatında bir ibadettir. Buna âdet denilmesi arz ettiğimiz sebepten dolayıdır. Dinin şiarlarından ve tamamlayıcısından olmadığı için ona “Sünnet-i Zevâid” denilmiştir. Sünnet-i Hüdâ böyle değildir. Sünnet-i Hüdâ’dan murad; vacibe yakın Sünnet-i Müekkede’lerdir ki terk edenler dalâlete nispet edilir. Çünkü Sünnet-i Hüdâ’yı terk etmek din ile alay sayılır… (İbn-i Âbidîn)

Bu yazı yorumlara kapalı.