Şeriat- Tarikat- Hakikat nedir? Bunların yerine getirilmesindeki maksat ve murad nedir?

SORU: Şeriat- Tarikat- Hakikat nedir? Bunların yerine getirilmesindeki maksat ve murad nedir?

CEVAP:

1- Tarikat-Şeriat-Hakikat: Kâdı Zekeriya’nın “Risâletü’l-Futûhât”’ında şu satırlar vardır: “Tarikat; şeriat yolunu tutmaktır. Şeriat ise; mahdud birtakım şer’î amellerdir. Tarikat, Şeriat ve Hakikat birbirinden ayrılmayan üç şeydir. Çünkü Allah Teâlâ’ya götüren yolun zâhiri ve bâtını bulunup, zâhiri; “tarikat ile şeriat”, batını ise; “hakikattir.”

2- Hakikatin, şeriat ve tarikat içindeki gizliliği, sütün içindeki kaymağın gizliliği gibidir. Süt çalkalanmadan ise kaymağı çıkmaz.

3- Bu üç şeyden (yani şeriat-tarikat ve hakikat’ın icrasından) murad; “kuldan beklenen kulluk vazifesinin ondan beklendiği şekilde ikamesidir.” (İbn-i Âbidîn)