Sehiv secdesi selam verdikten sonra mı yapılır? Sehiv secdesi hangi durumlarda vacip olur?

SORU: Sehiv secdesi selam verdikten sonra mı yapılır? Sehiv secdesi hangi durumlarda vacip olur?

CEVAP:

a) Hanefilere göre sehiv secdesinin selam verildikten sonra yapılması evladır. “Selam vermeden secde edilmesi de caizdir” denilmiştir… “Dürer” sahibi, Hidâye sahibi, Şemsüleimme, İmam Ebû Leys, İmam Merğınânî, sehiv secdesinin iki selamdan sonra yapılmasını seçmişlerdir.

 

b) Sehiv secdesi şunlardan dolayı yapılır: Vacibi terk etmek, örneğin;

1- Rükûda Kur’ân okumak

2- Ka’de de oturuşta Kur’ân okumak

3- Sonra yapılacak bir rüknü önce yapmak

4- Bir rüknü tekrar yapmak

5- Vacibi değiştirmek

6- Kıraattan önce rükû yapmak.

7- Üç ve dört rekâtlı namazların ikinci rekâtının sonunda “tahiyyat” üzerine bir şey ziyade yapmakla üçüncü rekâta kalkmayı geciktirmek. (“Tahiyyat” üzerine ne kadar ziyade yapılırsa sehiv secdesi gerektiği hususunda ihtilaf edilmiştir. Sahih olan kavle göre, “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin” demedikçe sehiv secdesi gerekmeyip sadece “Allâhümme salli alâ Muhammedin” demekle sehiv secdesi lazım olmaz.)

8- İki rükû yapmak

9- Gizli okunacak yerde açıktan okumak, açıktan okunacak yerde gizli okumak (Hidâye’de “Tek başına kılan kişi açıktan okunacak namazlarda serbesttir, gizli okunacak namazlarda açıktan okursa ona da sehiv secdesi gerekir” denilmiştir.)

10- Üç ve dört rekâtlı namazlarda ikinci rekâtın sonunda oturmayı unutarak terk etmek. Bazıları “yukarıda sayılan bu şeylerin hepsi vacibin terkine aittir” demişlerdir. “Muhît”’te şöyle denilmiştir:

11- Bir kimse ayağa kalkacağı yerde otursa

12- Oturacağı yerde ayağa kalksa

13- Farzlarda ilk iki rekâtta fâtihadan önce zammı sureleri okusa

14- Farzlarda ilk iki rekâtta zammı sureleri okumasa

15- Farzlarda ilk iki rekâttan birisinde zammı sure okumasa

16- Farzlarda ilk iki rekâtta yapması gereken kıraati son iki rekâtta yapsa

17- Kunût duasını okumasa

18- Tahiyyatı okumasa

19- Bayram namazındaki ziyade bayram tekbirlerini almasa

20- Namaza bir secde ziyade etse

21- Namaza bir rükû ziyade etse

22- Tâdil-i erkânı terk etse

23- Rükûdan doğrulmayı terk etse

24- Secdeden doğrulmayı terk etse

25- Unutarak selam verse sehiv secdesi lazım gelir.

26- Bir kimse fâtihanın bazısını okuyup çoğunu unutarak okumasa sehiv secdesi lazım gelir.

27- “Kâdîhân”’da şöyle denilmiştir: Bir kimse tahiyyatın bir kısmını okumasa sehiv secdesi lazım olur.

28- Bir kimse namazda şüphe edip bir rükün kılabilecek zaman düşünmesi uzarsa o kimse üzerine sehiv secdesi lazım olur… (Mültekâ/Mevkûfât)