Seferi iken mukim olan veya mukim iken seferi olan kimse mest müddetini nasıl tamamlar?

SORU: Seferi iken mukim olan veya mukim iken seferi olan kimse mest müddetini nasıl tamamlar?

CEVAP:

Mukim bir gün bir gece, yolcu ise üç gün üç gece mestlere mesheder… Meshetmeye seferi iken başlayıp sonra mukim olan kimse, şayet bir gün bir gece veya daha fazla meshetmiş ise mestlerini çıkarması gerekir. Eğer (bir gün bir geceden) az (meshetmiş) ise, bir gün bir gecelik mesih müddetini tamamlar…

Meshetmeye mukim iken başlayıp, bir gün bir geceyi tamamlamadan önce de seferi olan kimse ise, üç gün üç gecenin tamamında mesheder… (Teshîl li-Mesâi’l-Kudûrî)

Bu yazı yorumlara kapalı.